07. rujan 2017. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude - izgradnja javne rasvjete - rotor M. Krleže i K. Filića

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Petak, 15.09.2017. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.