27. prosinac 2018.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za uslugu tjelesne zaštite osoba i imovine za potrebe Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 04.01.2019. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.