03. rujan 2020.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge izrade elaborata II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Krajnji rok za dostavu ponude,bez obzira na način dostave:: Petak, 25.09.2020. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.