06. ožujak 2019. | kontakt osoba: [email protected]

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga tiskanja i kuvertiranja pismena

Rok za predaju: Srijeda, 13.03.2019. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.