16. listopad 2018. | [email protected]

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave radova na izgradnji novih ulica u Kućan Marofu sa spojem na ulicu Savica

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Utorak, 23.10.2018. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.