27. svibanj 2015.

Izmjenjen poziv za izradu glavnih projekata energetske obnove zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i I. Osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Srijeda, 03.06.2015. do 10:00 sati

Izmjena poziva

Rok za dostavu ponuda: 3.6. 2015 do 10:00 sati