Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Javni pozivi - u tijeku

Javni pozivi - u tijeku

Javni poziv za podnošenje prijava – Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama

Petak, 25. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava - Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

Petak, 25. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za potpore - Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

Četvrtak, 24. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za potpore - Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika u 2022. godini

Četvrtak, 24. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za potpore kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2022. godini

Ponedjeljak, 21. studeni 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA G - Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA F - Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA E - Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA D - Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA C - Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA B - Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina za 2022. godinu

MJERA A - Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga
Četvrtak, 03. studeni 2022.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) Fonda za zaštitu okoliša

Petak, 14. listopad 2022.

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Srijeda, 12. listopad 2022.

Javni poziv za dodjelu potpora Zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina

Utorak, 01. ožujak 2022.

Poziv za prijavu kandidata za sudjelovanje u radu prometne jedinice mladeži Grada Varaždina

Petak, 02. srpanj 2021.

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove kuća

Ponedjeljak, 01. veljača 2021.