11. prosinac 2017. | Autor: danijela.herceg@varazdin.hr

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga u kulturi u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu