07. prosinac 2022.

MJERA A - PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje programa SOPG, OPG, udruga i zadruga

Rok za dostavu prijava je: Srijeda, 21.12.2022. do 14:00 sati