07. prosinac 2022.

MJERA F - Ponovljeni javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina

Rok za dostavu prijava je: Srijeda, 21.12.2022. do 14:00 sati