07. prosinac 2022.

MJERA E - PONOVLJENI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina

Rok za dostavu prijava je: Srijeda, 21.12.2022. do 14:00 sati