09. rujan 2022.

Javni poziv za prijavu prvih procjena štete uslijed prirodne nepogode od suše u poljoprivredi na području Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 16.09.2022. do 13:00 sati

Tekst Javnog poziva (pdf)

Obrazac PN (Prilog 2) (word)