30. rujan 2022.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu

Rok za predaju: Ponedjeljak, 31.10.2022. do 12:00 sati

Prijavnica-javne potrebe 2023

Prijava se podnosi isključivo putem ovog obrasca. Nakon što ga ispunite i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali u obrazac, doći će pdf. verzija koja služi za Vašu potvrdu prijave. Istu nije potrebno printati i priložiti budući da je zaprimljena elektronski. Sukladno Javnom pozivu i Uputama traženu dokumentaciju u obvezi ste poslati preporučenom poštom ili dostaviti osobno.

vlastiti prostoriznajmljeni prostorprostor od grada/županije/državenema prostor

Poziv više nije aktivan