11. veljača 2022.

Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2022. godini

Rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostave: Ponedjeljak, 14.03.2022. do 13:00 sati

Prijavnica - gospodarsko turističke manifestacije 2022.

Poziv više nije aktivan