22. kolovoz 2023.

Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko - turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Petak, 29.09.2023. do 12:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.