10. veljača 2022.

Javni poziv za subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za Grad Varaždin za 2022. godinu

Rok za podnošenje prijave je: Ponedjeljak, 28.02.2022. do 15:00 sati