29. svibanj 2020.

Javni poziv za prijavu udruga (DVD) za organizaciju potpore Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu u 2020. godini

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Petak, 26.06.2020. do 13:00 sati