09. veljača 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga u području osnovnog i visokog školstva od javnih potreba za Grad Varaždin u 2016. godini

Rok za predaju: Srijeda, 09.03.2016. do 23:59 sati