26. srpanj 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za prijavu programa ili projekta udruga u kulturi za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2016. godinu

Rok za predaju: Četvrtak, 01.12.2016. do 15:00 sati