03. studeni 2022.

Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i četiri člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti do: Subota, 31.12.2022. do 23:59 sati