25. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava - Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

Rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Petak, 09.12.2022. do 12:00 sati