17. veljača 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2016. godini

Rok za predaju: Četvrtak, 25.02.2016. do 23:59 sati

Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje danas, 17. veljače 2016. godine, Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina.  ​

Ovaj tekst objavljen je i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do četvrtka 25. veljače 2016. godine. Prijave se podnose predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada – Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: Stručno osposobljavanje navesti točan naziv radnog mjesta i Upravnog odjela za koje se podnosi prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a kandidati moraju ispunjavati sve uvjete u trenutku podnošenja prijave.