03. prosinac 2020.

Javni poziv za dodjelu potpore za putničke agencije koje imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Gradom Varaždinom

Krajnji rok za predaju: Utorak, 15.12.2020. do 23:59 sati

Javni poziv za dodjelu potpore za putničke agencije koje imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Gradom Varaždinom

Moguć je samo unos točno 11 brojeva.

Priložite važeće rješenje ili obrtnicu/izvadak: Priložite rješenje o upisu u sudski registar (za trgovačka društva) odnosno važeću obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra (za obrte).

Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave: Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, starijeg od 31.12.2019., prema Državnom proračunu.

Priložite izjavu o potporama male vrijednosti: Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (ispunjenu i potpisanu), koju trebaju ispuniti svi podnositelji prijave bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili potpore u tekućoj i prethodne dvije godine (objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina – Obrazac IPMV – VŽ).

Poziv više nije aktivan