26. travanj 2022.

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi za Grad Varaždin u 2022. godini

Rok za predaju: Utorak, 10.05.2022. do 23:59 sati