Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini

 

Obrasci poziva: 

 

Obvezni obrazac prijave za sve programe/projekte koji uključuju djecu i maloljetnike: 

    * Prijavi obavezno priložiti u originalu u dva primjerka uz dvije kopije osobne ili putovnice
 

Dodatni obrasci prijave (do potpisivanja ugovora)

• Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (može i ispis iz e-građani)
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
 
UPOZORENJE: NEMOJTE GASITI PROZOR ILI 'TAB' ZA VRIJEME ISPUNJAVANJA ONLINE PRIJAVNICE

Prijavnica

Sastavni dio ove online prijavnice su: opisni obrazac, obrazac proračuna, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i popis priloga. Prijava se radi isključivo putem ovog obrasca. Nakon što ga ispunite i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali u obrazac će doći pdf verzija za ispis koju je potrebno isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te sukladno Javnom pozivu i Uputama poslati preporučenom poštom ili dostaviti osobno.

određenoneodređenonema zaposlenih

vlastiti prostoriznajmljeni prostorprostor od grada/županije/državenema prostor

lokalni značajnacionalni značaj međunarodni značaj

Grad VaraždinŽupanijaOstali proračuni (ministarstva, zaklade…)Vlastita sredstvaSponzori, donacijeČlanarinePrihodi iz obavljanja drugih djelatnosti prijaviteljaMeđunarodne zaklade i fondacijeOstali prihodi (navesti koji)

IZRAVNI TROŠKOVI - specificirati koji i koliko, naznačiti pojedinačni i ukupni iznos te iznos koji se traži od Grada VaraždinaNEIZRAVNI TROŠKOVI - specificirati koji i koliko, naznačiti pojedinačni i ukupni iznos te iznos koji se traži od Grada Varaždina (neizravni troškovi mogu iznositi maksimalno 25% izravnih troškova)

Pročitao/pročitala sam uvjete javnog poziva i prihvaćam sve uvjete ovog javnog poziva.

* obvezna polja