12. ožujak 2024.

Natječaj za odabir udruge mladih - voditelja programa "P4 Centra za mlade"

Rok za predaju: Ponedjeljak, 19.02.2024. do 23:59 sati

Natječaj za odabir udruge mladih - voditelja programa „P4 Centar za mlade“  u zgradi P4 (Pečetri) - Centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Ulica Petra Preradovića 4, za 2024. godinu