16. ožujak 2021.

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje