22. srpanj 2019.

Obavijest o ishodu postupka - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo

Rok za predaju: Ponedjeljak, 22.07.2019. do 20:00 sati

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo - Viši stručni suradnik za socijalnu skrb i civilno društvo, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 55/18 dana 31. svibnja 2019. godine, radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) primljena je Adriana Mušanović - s visokom stručnom spremom - magistra socijalnog rada, bez radnog iskustva na poslovima visoke stručne spreme.