26. srpanj 2019.

Obavijest o ishodu postupka - Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - Adminsitrativni referent za poslove Gradskog vijeća

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa, objavljenog dana 6. lipnja 2019. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - na radno mjesto Administrativnog referenta za poslove Gradskog vijeća, primljena Snježana Cepanec, sa stečenom srednjom stručnom spremom ekonomske struke.