07. listopad 2014.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 16.10.2014. do 00:00 sati