02. ožujak 2021. | Autor: UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Javna rasprava o Prijedlogu II Izmjene i dopune PPUG-a Varaždin

Rok za predaju: Srijeda, 24.03.2021. do 12:00 sati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 5/20) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2186/01-06/11-21-62 od 26. veljače 2021.godine,  Nositelj izrade Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina objavljuje:

 

J A V N U  R A S P R A V U o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

 

Javni uvid u Prijedlog plana moguć u razdoblju od 03.03.2021.g. do 17.03.2021.g. u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Trg slobode 12

Javno izlaganje o Prijedlogu plana je u utorak, 09.03.2021.g. u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1

 

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.