IN-LORE (CROATIAN EINVOICING FOR LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES) 

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom "eRačun za državu".

In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)