TD Gradska tržnica d.o.o. Varaždin

A. Šenoe 12
42000 Varaždin

Web: www.varazdinskiplac.hr

Direktor: Predrag Ciglar
Vlasnički udio Grada Varaždina: 100%

Nadzorni odbor Gradske Tržnice d.o.o.

Gordana Marsenić - predsjednica
Darko Auker
Tatjana Bengeri
Nenad Visković
Ivan Jurak - predstavnik radnika

 

Više informacija