13. siječanj 2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina