10. lipanj 2020. | Autor: UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina