Arhiva

ARHIVA OBJAVLJENIH POSTUPAKA - javna nabava

Javna nadmetanja Grada Varaždina u Narodnim novinama  dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Arhiva objavljenih postupaka

Radovi na rekonstrukciji raskrižja u Gospodarskoj ulici – rotor  

Opskrba prirodnim plinom za proračunske korisnike

Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrižja u Gospodarskoj ulici – rotor

Opskrba prirodnim plinom

Opskrba električnom energijom

Postupci sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi:

  • Odvjetničke usluge

ARHIVA OBJAVLJENIH POSTUPAKA - nabava ispod zakonskog praga


Poziv na dostavu ponuda Uređenje Parka za pse

Datum objave: 13.11.2015

Rok za dostavu ponuda: 20.11.2015. do 10 sati

Poziv

Troškovnik

Tehnički i grafički opis
     


Poziv na dostavu ponude za radove na adaptaciji objekta u Varaždinu, Donji Kućan, Zelengaj 75

 Datum objave: 11.11.2015

Poziv

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn

Rok za dostavu ponuda: 20.11.2015. do 10 sati
 


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave radova na izgradnji javne rasvjete dijela ulice prema nogometnom igralištu u Gojancu

Datum objave: 11.11.2015.

Poziv

Troškovnik

Procijenjena vrijednost nabave: 182.000,00 kn

Rok za dostavu ponuda: 20.11.2015. do 10 sati


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova na izgradnji javne rasvjete dijela Zagrebačke ulice do Črnca

Datum objave: 6.11.2015.

Poziv

Troškovnik i nacrti

Procijenjena vrijednost: 174.000 kn

Rok za dostavu ponuda: 17.11.2015.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade strojarskih i elektrotehničkih projekata u sklopu glavnih projekata za energetsku obnovu zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i I. Osnovne škole Varaždin, po programu MGIPU

Datum objave: 6.11.2015.

Poziv

Troškovnik

Ponudbeni list i opis predmeta nabave

Procijenjena vrijednost: 174.000 kn ( za svaku grupu: 21.750,00 kn)

Rok za dostavu ponuda: 17.11.2015.


Ispravak Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave usluge tjelesne i tehničke zaštita osoba i imovine

Datum izmjene: 10.11.2015.

Datum objave: 6.11.2015.

Poziv

Ispravak poziva

Procijenjena vrijesnost nabave: 120.000,00 kn

Rok za dostavu ponuda: 19.11.2015. do 10:00 sati


Poziv na dostavu ponude za nabavu namještaja i opreme potkrovlja objekta Trg slobode 12, Varaždin

Poziv

Troškovnik

Tlocrt potkrovlja - namještaj

Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 16.11.2015. do 10:00 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade internet stranica Grada Varaždina

Datum objave: 3.11.2015.

Poziv

Troškovnik

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija tražene usluge

Obrazac prihvaćanja uvjeta pružanja usluge

Naknadno dostavljena pitanja i odgovori vezani uz pripremu ponude

Procijenjena vrijednost: 28.000kn (35.000,00kn sa PDV).

Rok za dostavu ponude: 17.11.2015. do 10:00 sati


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova na izgradnji Spomen obilježja hrvatskim braniteljima Varaždinske županije smrtno stradalim i nestalim u Domovinskom ratu

Datum objave: 14.10.2015.

Zadnje ažuriranje: 4.11.2015.

Poziv

Izmjena poziva

Troškovnik    

Izvedbeni projekt

Rok za dostavu ponuda: 10.11.2015. do 10:00 sati


Poziv na dostavu ponuda Uređenje Parka za pse

Datum objave: 27.10.2015

Poziv

Troškovnik

Tehnički i grafički opis

Rok za dostavu ponuda: 6.11.2015.


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave pokretnih arhivskih regala

Datum objave: 26.10.2015.

Poziv

Tehnički opis pokretnih arhivskih regala i tlocrt priručne arhive

Rok za dostavu ponude: 4.11.2015. do 10:00 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave radova na adaptaciji objekta u Varaždinu, Donji Kućan, Zelengaj 75

Datum objave: 7.10.2015.

Poziv

Troškovnik

Rok za dostavu ponuda: 16.10.2015. do 10:00 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge Ex ante evaluacije Strategije razvoja grada Varaždina do 2020. godine

Datum objave: 2.10.2015.

Poziv

Projektni zadatak

Rok za dostavu ponuda: 12.10.2015. do 12:00 sati.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave na izgradnji javne rasvjete glavne ulice prema MBO-u zona Brezje istok u Varaždinu

Datum objave: 24.9.2015.

Poziv

Troškovnik

Tehnička dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 2.10.2015. do 10:00 sati.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave tonera i tinti

Poziv

Troškovnik

Rok za dostavu ponuda: 24.9.2015. do 10:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude za nabavu telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Datum objave: 9.7.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 14.8.2015. do 10:00 sati.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za uslugu procjene vrijednosti dionica TD "Varaždinske vijesti" d.d. Varaždin

Datum objave: 9.7.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 24.7.2015. do 15.00 sati


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave usluge najma jednogodišnjih licenci za korištenje antivirusnog software-a za potrebe Grada Varaždina

Datum objave: 3.7.2015. 

Poziv

Rok za dostavu ponude:13.7.2015.


Izrada glavnih projekata energetske obnove zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i I. Osnovne škole Varaždin

Datum objave: 26.5.2015.

Datum izmjene poziva: 27.5.2015. 

Poziv

Izmjena poziva

Rok za dostavu ponuda: 3.6.2015 do 10:00 sati


Nabava usluga najma multifunkcijskih uređaja za ispis

Datum objave: 6.5.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 14.5.2015 do 10:00 sati


Nabava računala i računalne opreme za potrebe upravnih odjela Grada Varaždina i mjesnih odbora

Datum objave: 16.4.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 27.4.2015.


Izvodenje elektroinstalaterskih radova u svrhu ishođenja uporabne dozvole za objekt Društvenog doma u Poljani Biškupečkoj

Datum objave: 15.4.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 20.4.2015.


Nabava radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete i zaštiti TK infrastrukture raskrižja u Gospodarskoj ulici - rotor

Datum objave: 9.4.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 16.4.2015.


Nabava fotokopirnog papira

Datum objave: 26. 3. 2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 7.4.2015.


Nabava usluga servisa i popravka osobnih računala, računalnih perifernih uređaja, aktivne i pasivne mrežne opreme

Datum objave: 26. 3. 2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 1.4.2015.


Usluga promocije manifestacije "Sajam obnovljivih izvora energije CRO EEE 2015."

Datum objave: 25.2.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 2.3.2015.


Usluga najma opreme za "Sajam obnovljivih izvora energije CRO EEE 2015."

Datum objave: 25.2.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda 2.3.2015.


Usluga organizacije manifestacije "Sajam obnovljivih izvora energije CRO EEE 2015."

Datum objave: 25.2.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponuda: 2.3.2015.


Nabava usluge stručnog nadzora u programu provođenja mjera za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Varaždina

Datum objave: 18.2.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 4.3.2015.


Usluga ispisa i kuvertiranja rješenja i uplatnica u 2015. godini

Datum objave: 19.2.2015.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 24.2.2015.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga izrade usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije postojeće školske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. Osnovne škole Varaždin

Datum objave: 10.12.2014.

Poziv

Projektni zadatak

Idejni projekt lokacijska dozvola s posebnim uvjetima-I dio dokumentacije

Idejni projekt lokacijska dozvola s posebnim uvjetima-II dio dokumentacije

Rok za dostavu ponude: 19.12.2014.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga izrade projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina grada Varaždina

Datum objave: 3.12.2014.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 10.12.2014.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave naftnih derivata

Datum objave: 20.11.2014.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 29.11.2014.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga tjelesne i tehnicke zastite osoba i imovine

Datum objave: 7.11.2014.

Poziv

Rok za dostavu ponude:  17.11.2014. do 10 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije postojeće školske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. Osnovne škole Varaždin

Datum objave: 30.10.2014.

Poziv

Projektni zadatak

Idejni projekt i lokacijska dozvola s posebnim uvjetima

Rok za dostavu ponude: 7.11.2014. do 10 sati


Poziv na dostavu ponude za nabavu radovi na sanaciji i adaptaciji interijera objekta Društveni dom Jalkovec

Datum objave: 28.10.2014.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 3.11.2014. do 10 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice Sportskog centra ,,Sloboda"

Datum objave: 21.10.2014.

Poziv

Troškovnik

Opći i pogodbeni uvjeti

Rok za dostavu ponude: 28.10.2014. do 10 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice Sportskog centra ,,Srednjoškolac"

Poziv

Troškovnik

Opći i pogodbeni uvjeti

Rok za dostavu ponude: 28.10.2014. do 10 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji potkrovlja zgrade Trg Slobode 12, Varazdin - I Faza

Datum objave: 16.10.2014.

Poziv    

Popratna dokumentacija - Faza 1.

Rok za dostavu ponude: 24.10.2014. do 10 sati


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine 

Datum objave: 9.10.2014.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 20.10.2014.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave naftnih derivata

Datum objave: 2.10.2014.

Poziv

Rok za dostavu ponude: 13.10.2014.


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave za izvođenje radova na sanaciji krovišta objekta Društveni dom Kućan Marof

Datum objave: 24.9.2014.

Poziv


Poziv na dostavu ponuda za nabavu prijenosnih (tablet) računala

Datum objave: 20.8.2014.

Poziv


Poziv na dostavu ponude za nabavu telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Datum objave: 6.8.2014. 

Poziv


Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave tonera i tinti

Datum objave: 28.7.2014.

Poziv


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge energetskog pregleda javne rasvjete Grada Varaždina

Datum objave:15.7.2014.

Poziv

Projektni zadatak energetskog pregleda


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave prijenosnih računala za osnovne škole

Datum objave:30.6.2014.

Poziv


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji ograde i uređenja dvorišta građevine "Utočište Sv. Nikola" u Varaždinu

Datum objave:9.6.2014.

Poziv

Troškovnik Utočište Sv. Nikola   

Situacija Utočište Sv. Nikola


Poziv za dostavu ponude u postupku nabave za  izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete rotora B. Radića - R. Hercega u Varaždinu

Datum objave: 23.5.2014.

Poziv

Troškovnik JR rotor B. Radića-R. Hercega u Varaždinu

Plan instalacija


Poziv na dostavu ponude u u postupku nabave usluge izrade projektne dokumentacije - Glavni projekt za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju zgrade V. Osnovne škole Varaždin

Datum objave: 8.5.2014.

Poziv

Slike V. osnovne škole - postojeće stanje

Idejni projekt V. osnovne škole Varaždin    

Idejni projekt V. osnovne škole Varaždin - Tekstovi


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave prijenosnih računala za osnovne škole

Datum objave: 8.4.2014.

Poziv


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta Petra Preradovića 10 u Varaždinu

Datum objave: 4.4.2014.

Poziv

Troškovnik sa skicama


Poziv na dostavu ponude u postupku nabave izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji ograde građevine ,,Utočište Sv. Nikola" u Varaždinu

Datum objave: 21.3.2014.

Poziv