20. ožujak 2019.

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu

Rok za predaju: Četvrtak, 28.03.2019. do 23:59 sati

za radno mjesto: Viši savjetnik za FMC

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 27/19 dana 20. ožujka 2019. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 

11. travnja 2019.

Poziv za prethodnu provjeru zznanja i sposobnosti

 

9. svibnja 2019.

Obavijest o ishodu postupka