13. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na prethodnu provjeru znanja Višeg upravnog referenta za javna davanja i poreze

Rok za predaju: Utorak, 19.04.2016. do 09:00 sati

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu VIŠEG UPRAVNOG REFERENTA ZA JAVNA DAVANJA I POREZE u Upravnom odjelu za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina, objavljenog na web-stranici Grada Varaždina dana 24. ožujka 2016. godine, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti