24. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši upravni referent za javna davanja i poreze - Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

Rok za predaju: Petak, 01.04.2016. do 23:59 sati

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina na radno mjesto Viši upravni referent za javna davanja i poreze: