14. rujan 2016.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum i vrijeme testiranja: Utorak, 20.09.2016. do 08:00 sati

Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina:

  • Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i marketing

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam na rad na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i marketing u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada Varaždina, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 75/16 od 17. kolovoza 2016. godine i na web-stranici Grada Varaždina, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti