17. travanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši upravni referent za javna davanja i poreze u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Srijeda, 25.04.2018. do 23:59 sati

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Obavijest i uputa

Oglas