17. travanj 2018.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši upravni referent za javna davanja i poreze u Upravnom odjelu za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Rok za predaju: Srijeda, 25.04.2018. do 23:59 sati

za radno mjesto: Viši upravni referent za javna davanja i poreze 

Oglas je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 17. travnja 2018. g.

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Obavijest i uputa

Oglas

 

10. svibnja 2018.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

26. lipnja 2018.

Obavijest o ishodu postupka

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa, objavljenog dana 17. travnja 2018. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša - na radno mjesto više upravne referentice za javna davanja i poreze, primljena Tanja Rihtarić, s višom stručnom spremom - stručna prvostupnica - inženjerka tehničke i gospodarske logistike.