06. veljača 2015.

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Rok za predaju: Subota, 14.02.2015. do 00:00 sati

Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina

1. Savjetnik za pravne poslove
2. Administrativni referent za poslove pisarnice

Obavijest i upute

Tekst natječaja

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina

1. Viši stručni suradnik za projekte

Obavijest i upute

Tekst natječaja