21. listopad 2016. | Autor: [email protected]

Natječaj za dizajn logotipa i izradu vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina

Rok za predaju: Petak, 04.11.2016. do 23:59 sati

Tekst Natječaja

Prijava na natječaj mora sadržavati:

  1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima prijavitelja - obrazac A,
  2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu natječajnog rada (dizajna logotipa i izrade vizualnog identiteta za Savjet mladih Grada Varaždina) - obrazac B,
  3. popunjenu i potpisanu izjavu autora o prelasku nagrađenog rada u vlasništvo Grada Varaždina - obrazac C,
  4. pisanu izjavu da autor ne želi javnu objavu svog identiteta (ako je primjenjivo),
  5. prijedlog natječajnog rada ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji u .pdf formatu,
  6. prijedlog izgleda pečata u skladu s prijavljenim natječajnim radom ispisan na A4 formatu i u elektroničkoj verziji u .pdf formatu,
  7. elektroničku verziju cjelokupne dokumentacije na CD-u, DVD-u ili USB sticku.

 

Odluka o odabiru rješenja za dizajn logotipa i vizualnog identiteta Savjeta mladih Grada Varaždina