18. ožujak 2022.

Natječaj za davanje u zakup dijela javne površine k. č. br.16762 broj z.k.ul.12826 K.O. Varaždin za proširenje gospodarskog dvorišta i parkirališta

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša na drugom katu Trg Slobode 12/II, Varaždin u: Utorak, 29.03.2022. u 09:00 sati