23. srpanj 2019.

Upravni odjel za EU PROJEKTE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO

Rok za predaju: Srijeda, 31.07.2019. do 23:59 sati

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - VIŠI SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVOĐENJE EU PROJEKATA

Obavijest i upute

Tekst Oglasa