14. siječanj 2022.

Prijam službu na neodređeno i na određeno vrijeme

Rok za predaju: Petak, 15.04.2022. do 00:00 sati

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

a) Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

  • VIŠI SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
  • SAVJETNIK ZA INFORMATIČKE POSLOVE
  • STRUČNI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 6/22 dana 14. siječnja 2022. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

12. veljače 2022.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete pogledati - ovdje

1. ožujka 2022.

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

24. ožujka 2022.

6. travnja 2022.

Obavijest o ishodu postupka - Stručni referent za obračun plaće

 

b) Javni natječaj za prijam prijma vježbenika na određeno vrijeme

radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) za obavljanje poslova radnog mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ARHIVU I OPĆE POSLOVE.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 6/22 dana 14. siječnja 2022. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

27. siječnja 2022.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti vježbenika možete pogledati - ovjde.

1. ožujka 2022.

Odluka o poništenju Javnog natječaja

 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radna mjesta u Upranvom odjelu za gospodarske djelatnosti možete pogledati - ovjde.

a) Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

  • SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I STRATEŠKO PLANIRANJE
  • SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA
  • STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 6/22 dana 14. siječnja 2022. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

6. travnja 2022.

2. svibnja 2022.

Obavijest o ishodu postupka

 

b) Pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radna mjesta:

  • VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I STRATEŠKO PLANIRANJE
  • VIŠI SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA

Obavijest i upute

Tekst Oglasa

14. veljače 2022.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

1. ožujka 2022.

Odluka o poništenju Oglasa

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE U OBRAZOVANJU.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 6/22 dana 14. siječnja 2022. g.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

3. veljače 2022.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti vježbenika možete pogledati - ovdje.

24. ožujka 2022.

Obavijest o ishodu postupka

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17, 98/19 i 84/21) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.