16. svibanj 2016.

Javni natječaj za Upravu - direktora trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o., Varaždin

Rok za predaju: Srijeda, 25.05.2016. do 12:00 sati

Javni natječaj za Upravu - direktora trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o., Varaždin na mandatno razdoblje od četiri godine (02.07.2016. – 02.07.2020.)