19. siječanj 2017. | Autor: [email protected]

Javni natječaj za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Varaždina u 2017. godini

Rok za predaju: Nedjelja, 31.12.2017. do 00:00 sati

Ponude za vrednovanje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, Graberje 31, 42000 Varaždin, zaključno do ponedjeljka, 6. veljače 2017. godine.

Iznimno za programe A) točka 4. organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Varaždina na državnoj ili međunarodnoj razini te tradicionalne sportske priredbe i natjecanja;, točka 6. programi HOO-a i sportskih zajednica; D) točka 2. stimulacija ekipa i pojedinaca za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima te F) točka 2. sufinanciranje stručnog usavršavanja natječaji su otvoreni do 30. studenog 2017. godine odnosno do utrošenosti sredstava na gore navedenim pozicijama Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2017. godinu.

Tekst Javnog natječaja

2017 a-upute za prijavitelje

2017 b-opci podaci prijavitelja

2017 c-obrazac A_poticanje i promocija sporta

2017 d-obrazac B_školski i studentski sport

2017 e-obrazac C_treninzi i natjecanja sportskih udruga

2017 f-obrazac D_sportska rekreacija

2017 g-obrazac E_stručni poslovi u sportu

2017 h-obrazac F_sportski objekti

2017 i-obrazac G_sportske priredbe

2017 j-obrazac H_sportske škole

2017 k-obrazac I_znanstvena i informaticka djelatnost

2017 l-izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

2017 m-financijski plan udruge