12. lipanj 2020.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina u Gospodarskoj zoni Brezje

Rok za predaju: Ponedjeljak, 05.10.2020. do 15:00 sati